Condiţii generale

Condiţii generale pentru utilizarea sistemului de comenzi on-line Silvena Foto

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele Condiţii generale pentru utilizarea site-ului. Aceste Condiţii generale reprezintă un CONTRACT între Dvs. şi Silvena Foto prin care primiţi dreptul de a utiliza serviciile site-ului pentru scopuri personale, non-comerciale, respectând condiţiile stipulate mai jos. Prin accesul (încărcarea) paginii web, Dvs. delcaraţi că sunteţi de acord să vă însuşiţi prezentele Condiţii generale şi toate modificările ultetioare ale acestora, obligându-vă totodată să le respectaţi. În cazul în care nu sunteţi de acord cu toate Condiţiile generale stipulate mai jos, vă rugăm respectuos să nu folosiţi aceasta pagină web.
I. Noţiuni generale
În sensul prezentelor Condiţii generale
, noţiunile enumerate sunt folosite cu următoarele semnificaţii: „UTILIZATOR” este orice persoană fizică şi/sau juridică care foloseşte unul dintre serviciile paginii web.

Serviciile paginii web includ:

- Comandă on-line de poze digitale, fotografii din fişierele Dvs. şi copierea acestora pe purtător de hârtie în diferte formate - Comandă de poze documente - comanda articolelor de la magazinul on-line al paginii web . – personalizarea diferitelor articole cu imaginile furnizate de Dvs. şi comanda lor prin pagina web. – participarea la forumul paginii web; - acces la articole şi ştiri din blog-ul paginii – crearea şi personalizarea profilelor de utilizator prin înregistrare care oferă posibilitate de acces la resursele informaţionale şi plasarea comenzilor on-line – primirea prin e-mail a unor oferte promoţionale şi mesaje publicitare privind utilizatorii înregistraţi ai paginii web.

„PARTENER” este fiecare persoană cu care Silvena Foto este în relaţii contractuale şi care are dreptul de a prezenta Utilizatorilor înregistraţi ai paginii web informaţii suplimentare privind bunurile şi serviciile oferite de către Parteneri.

„ATACURI CU REA-INTENŢIE A TERŢILOR” – activităţi sau inactivităţi ale terţilor care sunt în discrepanţă cu regulile eticii Internet, inclusiv dar fără a se limita la DoS (Denial of Service – supraîncărcarea server-ului), pătrundere în server, deface, furt de date etc.

II. Prevederi generale 

Prezentele condiţii generale sunt obligatorii numai în relaţiile între Dvs. în calitate de Utilizator şi serviciile paginii web şi Silvena Foto. Dvs. primiţi dreptul Dvs. de a beneficia de servicile paginii web numai în scopurile Dvs. personale/non-comerciale. În cazul în care adăugaţi o părere pe forum, Dvs. vă declaraţi de acord să respectaţi Regulile de scriere de comentarii. Nu se permite folosirea limbajului agresiv şi abuziv precum şi jigniri adreste terţilor. Silvena Foto u se face responsabilă privind părerile exprimate de Dvs. şi îşi rezervă dreptul de a şterge comentarii care conţi limbaj licenţios care contravine condiţiilor generale. De asemenea, Silvena Foto nu se face responsabilă pentru prelucrarea imaginilor care sunt protejate de drepturi străine de autor, conţinut pornografic sau a unei forme de încălcare a normelor generale. În aceste cazuri răspundere-i revine în întregime UTILIZATORULUI iar Silvena Foto este un prestator al serviciului de executare.
III. Drepturi de autor

Toate drepturile de autor sunt protejate. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor şi materialelor informatice, publicate pe pagina web, fac obiectul protecţiei conform legii în vigoare – Legea privind drepturile de autor şi cele înrodite cu aceasta, iar folosirea lor neregulamentară reprezintă încălcare a legii şi atrage răpsundere civilă, administrativ-punitivă şi penală, în conformitate cu legislaţia bulgară.

 
IV. Confidenţialitate

Silvena Foto este administrator de date personale înregistrată fiind conform Legii privind protecţia datelor personale. Silvena Foto se angajează cu garantarea confidenţialităţii informaţiilor ce conţin date personale şi care sunt furnizate de către utilizatorii on-line, prin completarea cererilor de înregistrare. Divulgarea fiind posibilă numai în cazurile în care utilizatorul a înregistrat singur datele în câmpurile cu informaţii publice sau în cazurile în care aceste informaţii sunt cerute de către organele de stat sau persoanele din oficiuîmputernicite prin lege să solicite şi să strângă informaţii care conţin date persoanale şi respectându-se ordinea stabilită normativ.

Silvena Foto poate oferi informaţii statistice privind accesarea paginii web către agenţi şi agenţii de publicitate care ţin statistica click-urilor pe banerele şi link-urile lor publicitare, care elaborează statistici interne precum şi în scopurile marketingului direct (propriile şi ale Partenerilor). Acceptând prezentele Condiţii generale, Utilizatorul se declară de acord cu prelucrarea datelor sale personale în scopurile marketingului direct. Utilizatorul are dreptul de a obiecta împotriva prelucrării datelor sale personale în scopurile marketingului direct prin trimiterea unui e-mail către Silvena Foto la adresa de e-mail indicată sau prin adresă poştală.
V. Limitarea răspunderii

Silvena Foto depune toate eforturile ca pe pagina ei să fie afişate informaţii corecte, actuale şi adevărate, fără ca acest lucru să excludă posibilitatea aparţaiei accidentale ale unor neconcordanţe sau omisiuni. Silvena Foto nu se face responsabilă pentru consecinţele inclusiv evenutalele defecţiuni apărute în urma sau legate în orice modalitate de accesul, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza această pagină web. Întreaga informaţie de pe pagina web este pusă la dispoziţie în conformitate cu legislaţia bulgară în vigoare, fără garanţii din partea Silvena Foto pentru integritatea şi securitatea sa împotriva atacurilor cu rea-credinţă ale terţilor părţi.
Silvena Foto nu se face responsabilă pentru percepţia subiectivă şi itnerpretarea corectitudinii, exhaustivităţii şi utilităţii resurselor informatice de pe aceasta pagină web. Silvena Foto nu se face responsabilă pentru informaţiile (inclusiv exhaustivitatea şi autenticitatea lor) conţinute pe pagini web către care prezenta pagină web oferă link-uri. Silvena Foto este îndreptăţită la compensaţii pentru toate daunele, cheltuielile şi pretenţiile terţilor care sunt ridicate în urma încălcării acestor Condiţii generale şi/sau folosirea nereglementată a paginii web.

VI. Servicii care necesită înregistrare

Silvena Foto îşi păstrează dreptul de a oferi acces la anumite servicii în schimbul înregistrării. Aceste servicii sunt: - Orice formă de comandă on-line prin pagina web necesită înregistrarea utilizatorului – Posibilitate pentru publicare de comentarii pe forumul paginii web. Silvena Foto îşi rezeră dreptul de a evalua dacă va acorda profil/account/ utilizatorului, de a şterge sau de a limita profilurile de utilizatori care la discreţia sa le consideră a fi inacceptabile, precum şi în cazul în care există dubii întemeiate pentru încălcarea prezentelor Condiţii generale.
Silvena Foto îşi rezervă dreptul de a suspenda furnizarea serviciilor enumerate mai sus prin publicarea unui anunţ pe pagina web.

VII. Modificări

Silvena Foto îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentele Condiţii generale oricând, publicând în timp util aceste modificări pe pagina web împreună cu un anunţa privind modificările Condiţiilor generale. Pentru toate problemele nereglementate prin prezentele Condiţii generale, se vor aplica prevederile legislaţiei bulgare în vigoare.

© 2024 Silvena Photo - Comandă on-line de poze şi suveniruri cu poze